Utgravingsprosjekt Vestre Rosten

Arkeologiske undersøkelser Vestre Rosten Trondheim

24.10.14
Av Redaksjonen

Isabella, Magnar og CecilieIsabella og Cecilie i gang med snittingVitenskapsmuseet er i disse dager i gang med en arkeologisk undersøkelse på Vestre Rosten, på Tiller i Trondheim. Utgravningen skjer i forbindelse med utbygging av bo- og næringsarealer, og vil holde frem til 27. oktober.

Da Sør-Trøndelag fylkeskommune registrerte lokaliteten, høsten 2009, ble det påvist to kokegroper og 11 stolpehull innenfor et relativt lite område. Stolpehullene så også ut til å kunne inngå i en to- eller treskipet huskonstruksjon.

Etter en uke med avdekking og finrensing for hånd, kan vi nå si oss enige i fylkeskommunens mistanker om langhus på Vestre Rosten. Huset synes å være av den toskipede varianten, og ut i fra våre tolkninger så langt, synes det å strekke seg rundt 18 meter, med en bredde på omtrent fire. Vi har i alt funnet nesten hundre stolpehull på lokaliteten, og hovedvekten av disse er del av, eller befinner seg i direkte tilknytning til huset.

Et av stolpehullene i huset bød også på en hyggelig overraskelse i form av keramikk. I alt fem små skår av grovt svartbrent gods, som synes å ha vært magret med asbest.

Siden det enda ikke foreligger radiologiske dateringer fra utgravningen, er den toskipede konstruksjonen, samen med funnet av keramikken, en god pekepinn på husets alder. Trolig dreier det seg om eldre jernalder eller yngre bronsealder.

De kommende dagene skal huset undersøkes og dokumenters ytterligere. Det vil også bli samlet inn naturvitenskapelige prøver fra både stolper og gulv, og disse vil trolig gi oss enda mer informasjon om husets alder og funksjon.Arbeidskart 1 Vestre Rosten