Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Sånn helt på tampen …

22.09.16
Av Redaksjonen
In-situ foto av de to øksene og økse-emnet.

Som vi arkeologer ofte opplever, dukket de fineste funnene opp 1 dag før prosjektet skulle avsluttes for i år.

I går ettermiddag bestemte vi oss for å grave et par ekstra ruter, og da dukket disse tre røverne opp 🙂 (se foto ovenfor)

Sirlig plassert mellom to små heller lå en spissnakket, prikkhogget trinnøks, en øks som trolig avventet sliping og ett økseemne.
Øksene var deponert omtrent midt mellom boplassflaten og sjøen. Nedleggelser av denne typen tolkes ofte som rituelt, men det kan også være at øksene var et lite lager og at man hadde til hensikt å komme tilbake til stedet.

Uansett tolkning – et særdeles fint funn var det sånn helt på tampen 🙂

En fornøyd feltleder ( Satu O'Ceallachain) og feltarkeolog (Mari Samuelsen) ved depotfunnet.

En fornøyd feltleder ( Satu O’Ceallachain) og feltarkeolog (Mari Samuelsen) ved depotfunnet.