Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Nok en tom grav

08.07.16
Av Redaksjonen
Gravanlegget før undersøkelse. Bildet er tatt mot nord.

Hvert år undersøker vi flere anlegg som, basert på størrelse og oppbygging, blir tolket som graver. I år er intet unntak.

Ved undersøkelsene på Jåsund dukket det opp en 3,2 meter lang, 1,3 meter bred båtformet struktur med steinfylling i midten. Med tanke på at feltet ligger ved Hafrsfjord, og at vi har en nausttuft 50 meter unna, hadde vi forhåpninger til denne strukturen. Den ble gravd lagvis, over 200 liter stein ble fjernet, men på tross av nitidig pirking dukket det ikke opp så mye som en kullbit.
Nedskjæringen var rundt 25 cm dyp, i bunn var anlegget 2 meter langt og 1 meter bredt og vi er ikke i tvil om at det er en grav selv om ingen gjenstander, bein eller kull ble påvist.

Flere liknende nedgravinger ble undersøkt på Nordre Sunde i 2015 og er ikke uvanlig i Rogaland. Vi har dessverre ganske surt jordsmonn i dette fylket så ubrent organisk materiale bevares sjeldent.
Vi antar at graver av denne typen er fra yngre jernalder, nærmere bestemt vikingtid. Kanskje gjenspeiler de en situasjon hvor den døde ikke fikk med seg personlige gjenstander, enten på grunn av sosial status eller på grunn av omstendighetene rundt dødsfallet ( slaget ved Hafrsfjord dukket da opp i tankene). Eller kanskje er vi her på sporet av gravlegginger i skjæringspunktet mellom hedensk og kristen tid?

Gravanlegget under utgraving. Bildet er tatt mot sør.

Gravanlegget under utgraving. Bildet er tatt mot sør.

Gravanlegget nesten tømt for stein. Bildet er tatt mot øst.

Gravanlegget nesten tømt for stein. Bildet er tatt mot øst.