Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Nedgravninger med potensiale på Tjora

03.07.17
Flatmarksgrav med noen steiner synlig i fyllet.

 

Hva vil vi finne i nedgravningene på Tjora? Er de moderne avfallsgroper, grophus eller graver?

Omlag to måneder etter utgravningen begynte, ble vi ferdig med flateavdekkingen. Det vil si at vi har fjernet torven og den delen av jorden som forbindes med aktivitet i fra nyere tid.

Vi har nå fått en bedre forståelse og oversikt over hvilke spor fra fortiden som befinner seg på Tjora. Vi kan da begynne å prioritere hva som er viktigst og hva som bør gjøres først.

Det ble ganske fort klart at det alt i alt var færre spor fra fortiden enn det vi hadde regnet med. Heldigvis er de sporene vi har særdeles interessante. Og vi har da nokså god tid til å undersøke dem grundig.

Vi har til nå funnet flere spor av forhistoriske hus, både i form av stolpehull og av bevarte veggvolder og gulvlag. Vi har også funnet noen flatmarksgraver og andre aktivitetsområder.

De vi prioriterer å undersøke først er alle større nedgravde groper. Denne gruppen spor fra fortiden er veldig spennenende fordi det ofte er svært vanskelig å vite hva det representerer før vi faktisk begynner å undersøke dem. Slike nedgravninger kan representere alt fra nyere tids søppelfyllinger til nedgravde groper eller flatmarksgraver.

Mulig grophus. Med oppkast av stein på siden av nedgravingen.

Hvis disse strukturene er flatmarksgraver eller grophus, kan det være mye arbeid å grave dem ut og dokumentere dem på en tilfredsstillende måte. Dersom det er fine gjenstandsfunn i de tar det enda lengre tid. 

Grop med ukjent funksjon

Utgravningen av de er enda ikke ferdig, men det viste seg ganske raskt at det nok er snakk om graver eller grophus. I hvert fall en av gropene er en flatmarksgrav som består av en fint bygd steinpakkning. Utgravningen av denne er nå i full gang. Og vi venter i spenning på hva som kan befinne seg i bunnen av gropen.

Steinpakkningen i en flatmarks grav