Utgravingsprosjekt Stokkeland bru

Levende og døde ved Stokkeland bru

25.04.19
Avisartikkel om sverdfunnet i Fædrelandsvennen den 26. oktober 1991. Faksimilen er gjengitt med til tillatelse fra Fædrelandsvennen.

En høstdag i 1991 snublet to skoleelever i Søgne over deler av et vikingsverd da de gikk og plukket poteter på jordet til læreren sin. Funnet ble gjort ved Stokkeland bru, nær stedet der Søgneelva møter skjærgården. Sverdet skapte stor oppstandelse lokalt, men lite ble likevel gjort arkeologisk i etterkant. Mye blir imidlertid annerledes når et arkeologisk feltarbeid starter opp 29. april.

Utgravningsarbeidet vil pågå i ti uker og opptil ni arkeologer vil være i sving. Bakgrunnen for prosjektet er at Statens vegvesen skal utvide den trange bruen over Søgneelva, blant annet for å forbedre forholdene for gående og syklende.

Sverddelen som bel funnet i 1991. Foto: KHM

Allerede før vi starter kan vi ane hva som venter arkeologene. Sverdet i seg selv, flotte gravminner i nærområdet og en innledende kartlegging foretatt av Vest-Agder fylkeskommune i 2016–2018 levner lite tvil om at det ligger rester av en gravplass fra jernalderen  på stedet. Gjennom feltarbeidet vil vi derfor sikre verdifull kunnskap om gravplassen og om de døde.

Sporene av fortidens levende gjør imidlertid også Stokkeland til et svært interessant sted. Trolig vil vi finne rester av flere bygninger, en produksjonsplass for jern og en gammel ferdselsvei. Dette gir oss en uvanlig anledning til å frembringe et helhetlig innblikk i forhistorien til en gård på Sørlandet for over 1000 år siden. I tillegg vil sverdfunnet fra 1991 bli innlemmet i en langt mer detaljrik gårds- og områdehistorie, med ny kunnskap om livet og døden til den som fikk med seg sverdet i graven.

Fotgrøfter avdekket ved fylkeskommunens forundersøkelse i 2016. Grøftene har omsluttet gravhauger som har ligget på stedet. Foto: Ingunn Dahlseng Håkonsen/Vest-Agder fylkeskommune.

Avisartikkel om sverdfunnet i Fædrelandsvennen den 26. oktober 1991. Faksimilen er gjengitt med til tillatelse fra Fædrelandsvennen.