Utgravingsprosjekt Sola Sentrum

Formidling for store og små

28.06.17
Replikaer og originale gjenstander er alltid populært å vise frem!

Arkeologisk museum tilstreber å formidle til nærområdene i alle sine utgravingsprosjekter, og fokuserer spesielt på skolelever. Formidling er en viktig del av arkeologifaget. Det bidrar til økt interesse lokalt og dermed også økt forståelse for hva vi driver med og hvorfor.

Engasjerte elever hører på hva som blir fortalt om steinalderen på Sola.

Rolf Bade instruerer ivrige elever i hvordan man graver en steinalderboplass.

For noen uker siden hadde vi besøk av 3. klasse fra Sande skole i felt. Ingenting er som å formidle til engasjerte elever og lærere. Med iver og entusiasme tok elevene fatt på oppgavene som ble tildelt i formidlingsopplegget. Her fikk de prøve seg som arkeologer i tillegg til å få høre litt om boplassene. En stasjon tok også for seg noe eksperimentell arkeologi hvor elevene fikk prøve seg på sliping av grønnstein.

Steffen viser elevene fra Sande skole hvordan man sliper grønnstein.

I tillegg til besøk fra elever prøver vi å være tilstede på lokale tilstelninger og arrangementer. Prosjektet har en sentral beliggenhet i Sola og vi bidrog med formidling på stand ved «Soladagene», et arrangement som kommunen sammen med lokale krefter og næringsliv drar i gang hvert år. Her fikk vi vist frem funn fra undersøkelsen i tillegg til å formidle litt lokal steinalderhistorie. Standen var godt besøkt og folk var fornøyde med både informasjon og gjenstandene som ble vist frem.

Sigrid Alræk Dugstad er klar for storinnrykk på «Soladagene».

Standen va godt besøkt hele dagen.