Utgravingsprosjekt Skråtorp hageby

Senmesolittisk brytningstid i Råde

12.05.22

Kulturhistorisk museum er godt i gang med et mindre steinalderprosjekt i Råde. Lokaliteten ligger i et lite skogsområde på Karlshus, og ser ut til å ha vært et yndet sted å oppholde seg også for 6-7000 år siden siden.

Kystnær fortid

På den tiden ville havnivået ha vært mellom 40 og 50 meter høyere enn i dag, og denne delen av Raet – moreneryggen som strekker seg gjennom store deler av ytre Østfold – ville ha fortonet seg som en halvøy omgitt av hav på både nord-, sør- og vestsiden.

Figur 1: Østfoldkysten mot slutten av eldre steinalder. Lokaliteten er markert med rød sirkel. Kart: P. Persson.

Vertikal tidshorisont

Ved de fylkeskommunale registreringene av boplassen i 2014 ble det gjort funn mellom 41 og 47 meter over dagens havnivå. Dette kan bety at ettersom havet trakk seg tilbake har man fortsatt kommet tilbake til området over en lengre periode, helt fra området ble tørt land rundt 5500 f.Kr. og til lokaliteten ikke lenger lå i strandkanten, drøye tusen år senere. Dette tidsspennet omfatter overgangen fra Nøstvetfasen til Kjeøyfasen, helt på tampen av eldre steinalder. Det er denne overgangen (ca. 4500 f.Kr) vi håper vi kan forstå bedre ved undersøkelsene våre i Karlshus.

Figur 2: Lokalitetens beliggenhet blant mer moderne boplasser på Karlshus. Foto: M. Samdal/KHM.

Tidstypisk materiale

Så langt er vi godt i gang med de innledende undersøkelsene og mener vi har klart å avgrense to aktivitetsområder på den høyereliggende delen av lokaliteten. Vi har også gjort funn av typiske gjenstander fra Nøstvetfasen, slik som Nøstvetøks og håndtakskjerner.  I tiden fremover håper vi på å finne tilsvarende aktivitetsområder og typisk gjenstandsmateriale også fra senere perioder på de lavere høydene.

Figur 3: Nøstvetøks, et typisk redskap fra Nøstvetfasen funnet på lokaliteten.