Utgravingsprosjekt Skadberg skoletomt

Skoleelever deltar i utgravinga på Skadberg

12.06.15
Av Redaksjonen
Endelig slapp elevene til innenfor gjerdet rundt utgravingsfeltet.

Utgravinga på Skadberg foregår like ved Skadberg skole og det var således naturlig å legge opp til en utstrakt formidling for elevene. Området er under hurtig utbygging og total omforming, og tanken er at en aktiv deltakelse vil kunne gi de mange nye beboerne i området varige minner om kulturminnemiljøet som bygges ned på Sola.

Før oppstart av feltarbeidet tok museets skoletjeneste kontakt med skolen for å informere om utgravinga og forhøre seg om det var mulig å tilrettelegge for elevdeltakelse i løpet av de siste ukene før sommerferien. Tredje klassetrinn, som består av hele fire klasser, så muligheten for å tilpasse deltakelsen i undervisningsplanen.

Ved oppstart av feltarbeidet besøkte prosjektleder og skoletjenesten Skadberg skole for å informere alle elevene om utgravinga. De fire tredjeklassene fikk ytterligere informasjon om den planlagte deltakelsen i klasserommene, og to uker før deres første feltarbeid mottok de undervisning fra museets skoletjeneste i klasserommene.

Ved deltakelsen 10. og 11. juni ble elevene delt inn i mindre grupper slik at de kunne jobbe tett sammen med feltarkeologene. Ordfører i Sola kommune takket ja til invitasjonen om å delta sammen med klasse 3B, og hele opplegget ble dekket av Solabladet http://solabladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11649