Utgravingsprosjekt Sandeid

Vikingtidshus og slaggroper

22.05.18
Et håndfull slagg fra en av gropene

I strålende solskinn,med temperatur godt over normalen for Vestlandet, er vi endelig i gang med avdekkingen på Sandeid i Vindafjord kommune. Vi skal i løpet av de neste ukene undersøke ca. 3,5 mål i forbindelse med en etterlengtet gang- og sykkelsti.

Ved de arkeologiske registeringene ble det funnet en del stolpehull og grøfter og det ble tatt ut to dateringer; en fra 400 – tallet og en fra 800 – tallet e.Kr. (folkevandringstid og vikingtid).
Gården Østabø som vi nå graver på er fra før av kjent for sine mange flotte gravfunn fra disse periodene. Blandt museets gjenstander er et flott imporsverd fra Karolingerriket og i vinter ble det funnet en importert irsk spenne. Det er ingen tvil om at Østabø har vært en stor og viktig gård i jernalderen men hittil er det ikke funnet spor etter jernalderens bosetning i området.

Vi hadde derfor gode forhåpninger da vi startet avdekkingen og Østabø har ikke skuffet oss!

Langhus med fjørsdel.

Så langt er det påvist to parallelle bygninger, et grophus/gulvlag og et produksjonsområde for jern. Den ene bygningen er en branntomt og kun delvis bevart. Den andre bygningen er 5 meter bred, 21 meter lang og inkluderer et stolpehull som av fylkeskommunen bla datert til vikingtid. Huset er svært godt bevart med en grøft i den ene enden av huset. Denne grøften har vært anlagt mellom to rekker med veggstolper og er antatt å være en dreningsgrøft – eller møkkarenne – i fjøsdelen i huset (forøvrig en byggestil vi kjenner fra vikingtiden).

Utsnitt av produksjonsområdet med slaggfylte groper.

I fortsettelen av avdekkingen i traseen dukket det idag opp en stor overraskelse! Innenfor et begrenset areal (vi er ikke helt ferdig med å avdekke) har vi funnet et stort antall groper fylt med smieslagg. Gropene varierer i størrelse fra ca. 50 cm til over 1 meter og er både runde og firkantet. Den foreløpige tolkningen er at det her er snakk om et større produskjonsted for tilvirkning av jern. Fra fjellområdene i Vindafjord er det registert kullgroper men dette er det første dirkete beviset for jernutvinnign og produksjon i området.
Vi ser fram til vider avdekkinge og undersøkelse av lokaliteten!

To be continued…..


Kommentarer


Jens Flemming Krøger
24.05.2018

Dette var skikkelig spennende. Ut fra funnene i Rogaland fylkeskommune sine sjakter visste vi jo at her ville være bra med funn. Men spennende med branntomt, konstruksjonsdetaljer i husene og smievirksomhet :-). Gleder meg til å følge dette videre.