Utgravingsprosjekt Rv9 Sandnes-Harstadberg

Nye undersøkelser langs rv. 9 i Setesdalen

18.09.14
Av Redaksjonen

I forbindelse med utbygging og omlegging av rv. 9 gjennom Setesdalen, kommer Kulturhistorisk museum til å ha utgravninger i Valle kommune i perioden 17. september.-7. november. Til sammen sju lokaliteter skal undersøkes mellom Sandnes og Harstadberget, tre på Sandnes og fire på Kveste. Arkeologiske registreringer utført av Aust-Agder fylkeskommune i 2012 og 2013 viste at det er mange førreformatoriske kulturminner langs strekningen, særlig i form av kokegroper, stolpehull og groper. Dateringene har stort spenn, noe som tyder på langvarig bosetning i området. Andre undersøkelser på Moi, Langeid og Bjørgum de siste årene har understreket dette bildet, med blant annet hus, dyrkningsflater, graver og jernproduksjon, som til sammen dekker en periode fra mesolitikum og frem til middelalder. Særlig i romertid-folkevandringstid og i vikingtid synes det å ha vært mye aktivitet i dalføret.


Kommentarer


Laila Rysstad
20.09.2014

Kvar er eigentleg Setesdalen? Om lag 15 mil nord for Kristiansanden og Arendalen?

admin
20.09.2014

Setesdal er i Aust-Agder: https://snl.no/Setesdal Riksveg 9 er hovedveien mellom Bergen og Kristiansand. Fra Valle i Setesdal er det ca 155 km til Sørlandskysten.