Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Mellom to myrer

08.06.17

På Arefjordpollen, på Lille Sotra, ligger lokalitet 8 og den er en av fem lokaliteter i dette området som skal bli undersøkt denne feltsesongen. Lokaliteten ligger 13-14 meter over dagens havnivå, og utgjør rundt 200 kvm. Det som skiller denne lokaliteten fra mange av de andre lokalitetene på Sotrasambandet er plasseringen. Den ligger i enden av en vik, og i området rundt er det flere koller som skjermer lokaliteten fra vind og vær.  Den er dermed ikke like tett knyttet til strømmene som den «typiske» vestlandske steinalderboplassen i lavlandet. Lokaliteten virker forøvrig relativt uforstyrret. Det er ikke moderne bebyggelse tett på lokaliteten, og heller ikke åpenbare tegn på at jorden har vært dyrket.

I dag ligger det en liten myr rett nord for lokaliteten, og en større myr mot sør. I eldre steinalder, med høyere havnivå enn i dag, var den store myren i sør en skjermet saltvannslagune, og lokaliteten har ligget helt ved strandkanten.

Det ble gravd en sjakt for å få en oversikt over den nordlige myrens dybde, og samtidig fange opp eventuelle spor etter boplassaktivitet. Da vi på dette tidspunktet ikke hadde gravmaskin, ble sjakten gravd for hånd. Det ble tidlig klart at myren var dypere enn vi hadde trodd. I tillegg viste sjakten seg å være funntom.

Fylkeskommunen hadde definert lokaliteten gjennom 12 prøvestikk, hvorav 7 var positive, og vi valgte i det videre å rette fokuset på området med dokumentert aktivitet. En ny sjakt ble gravd gjennom to av de mest funnrike prøvestikkene. Avdekkingen av lokaliteten viste seg å være utfordrende. Jorden var svært skrinn, og ofte var det ikke dypere enn 20-30 cm til steril undergrunn. Terrenget var ulendt og fullt av tuer og stein som gjorde at ulike jordmasser samlet seg i groper og forhøyninger. På grunn av disse ulike ansamlingene av jord ble det vanskelig å tolke stratigrafien.

Funnene vi har gjort ligger tett opp mot, og gjerne inne i torven. Dette skyldes sannsynligvis at frost har presset funnene høyere opp i lagene. At funnene ligger så høyt har gjort det vanskelig å fjerne torvlaget uten at funnene forsvinner i samme prosessen. Å bruke maskin ble dermed utelukket. Planen fremover er derfor å avdekke et område rundt de største funnkonsentrasjonene for hånd. Og deretter grave lokaliteten i ruter og lag.