Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Oppstart på kampflybasen!

10.05.16
Av Redaksjonen
Perler av glass og rav fra fjorårets undersøkelse. Funnet i avfallslag. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

I forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase skal NTNU Vitenskapsmuseet i 2016 foreta omfattende undersøkelser av to områder på tilsammen 42 000 m2 som blir berørt av utbyggingen. Avdekkingen startet i dag, og de arkeologiske undersøkelsene skal foregå frem til slutten av september. Til sammen vil det være ca 30 arkeologer innom prosjektet i hele eller deler av feltperioden.

Feltarbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene som ble startet i 2015, hvor det ble avdekket store mengder bosetningsspor og gjenstandsfunn fra eldre jernalder. Dette inkluderte 17 hus og andre bygninger fra førromersk jernalder – folkevandringstid (ca 500 f.kr -550 e.kr), deriblant et komplett gårdstun fra yngre romertid/folkevandringstid (ca. 300 – 550 e.kr). I tillegg ble det gjort ca 900 gjenstandsfunn, deriblant: keramikk, beltestein, perler, fiskekroker, bryner, kniver, sølvring, deler av skubbekverner og glass fra et importert drikkebeger.

Keramikk fra yngre romertid/folkevandringstid. Funnet i et av stolpehull til et langhus. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Keramikk fra yngre romertid/folkevandringstid fra fjorårets undersøkelse. Funnet i et av stolpehullene til et langhus. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Også innenfor årets undersøkelsesområde er det registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner. Vi forventer derfor å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. Ut fra tidligere dateringer antar vi at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida fra romersk jernalder og frem til vikingtid (ca. 0 – 800 e.Kr). Med tanke på den store mengden med gjenstandsfunn fra fjorårets sesong har vi forhåpninger om at også årets feltarbeid vil frembringe en rekke gjenstander fra bosetningsområdene.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og håper på å avdekke mye spennende arkeologi i tida fremover!