Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Avslutning av gravesesongen

28.10.15
Undersøkelse av avfallslag from romertid. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Feltarbeidet på Ørlandet kampflybase har nå pågått i 21 uker. På det meste har det vært opptil 22 arkeologer ansatt på prosjektet.
I løpet av denne perioden har vi blant annet:

• Avdekket et område på 67350 m2
• Avdekket ca 5300 anleggsspor i form av kokegroper, ildsteder, stolpehull, nedgravninger, dyrkningslag og avfallslag
• Undersøkt 19 hus og andre bygninger fra romertid/folkevandringstid, inkludert et komplett gårdstun fra folkevandringstid
• Gjort nesten 1000 gjenstandsfunn, deriblant: keramikk, beltestein, perler, fiskekroker, bryner, kniver, sølvring, deler av skubbekverner og glass fra et importert drikkebeger.
• Samlet inn ca 10kg med dyre og fiskebein fra hus, nedgravninger, kokegroper og avfallslag.
• Presentert funn og resultater fra undersøkelsen på et åpent måte for befolkningen på Ørlandet

Denne uken pakker vi sammen og den kommende vinteren/våren vil bli brukt til å sammenfatte og analysere den store mengden av materiale som er blitt innsamlet og dokumentert under årets undersøkelse.

I mellomtiden takker vi for oss og ser frem til fortsettelsen av prosjektet til neste år!

Stor interesse når man gjør fine funn. Foto: Ingrid Ystgaard, NTNU Vitenskapsmuseet

[caption id="attachment_8132" align="alignnone" width="640"]Arkeologer klar til dyst, en tidlig oktobermorgen. Foto Aina Heen-Pettersen Arkeologer klar til dyst, en tidlig oktobermorgen. Foto Aina Heen-Pettersen