Utgravingsprosjekt Ølbergveien

Siste nytt fra Ølberg

21.09.15
Av Redaksjonen
En fornøyd Oliver Sørskog viser frem et av ildstedene fra kulturlaget under strandvollen. Foto: Rolf Bade.

Vi nærmer oss nå innspurten på utgravningen her på Ølberg. Sist vi blogget hadde vi påvist to ulike bosetningsfaser fra steinalder. Den yngste, representert av et grålig sandlag som lå like under et torvlag, er nå ferdig gravd. Laget bar preg av å være kraftig utvasket, og vi påviste ingen strukturer her. Laget inneholdt mye brent hasselnøttskall, så C14-prøver er tatt ut. Funn i form av koniske kjerner og tverrpiler indikerer at vi befinner oss i siste del av mesolitikum. Det andre laget, som representerer en eldre fase, lokaliserte vi under en strandvoll som strekker seg gjennom feltet. Vi har nå fjernet strandvollen, eksponert laget og begynt å grave i det. Og det virker lovende! Laget er mindre utvasket og vi har så langt påvist to ildsteder. Alltid kjekt med gode dateringskontekster! Vi har også funnet små beinfragmenter. I midlertid befinner vi oss sannsynligvis i utkanten av laget. Trolig strekker det seg videre inn under veien som går like utenfor feltet. Det får vi nok ikke gjort så mye med. Men vi planlegger å få inn gravemaskin og sjakte på den andre siden av veien for å undersøke dette nærmere.

I tillegg har vi nå oppdaget en tredje fase. Lenger øst på feltet fant vi et funnførende sandlag som var forseglet av to torvhorisonter. Vi har i den siste tiden eksponert laget og skal snart begynne å grave i det. Laget bærer preg av å være utvasket, men vi har påvist flere strukturer som sannsynligvis er rester etter ildsteder. Laget virker også å være funnrikt; vi har blant annet funnet tangespisser og en mulig sylindrisk kjerne, noe som indikerer at laget kan knyttes til den yngste aktiviteten på feltet.

Arkeolog Rolf Bade undersøker ildstedene som sannsynligvis kan knyttes til den yngste aktiviteten på feltet. Foto: Oliver Sørskog.

Rolf Bade undersøker ildstedene som sannsynligvis kan knyttes til den yngste aktiviteten på feltet. Foto: Oliver Sørskog.

Vi ser med stor spenning frem til jobben videre. Kanskje særlig til kulturlaget under strandvollen, som virker mer intakt og mindre utvasket enn de to andre. Stedvis er det også relativt tykt, opp mot 30 cm. Det blir og spennende å se nærmere på relasjonen mellom de ulike kulturlagene; både i forhold til funn og dateringene som kommer. På årets utgravning ved Tanagerveien har de også funnet et kulturlag som ligger under en strandvoll. Det blir interessant å sammenligne feltene med hverandre. Dreier det seg om den samme transgresjonen?

Vi hadde åpen dag for noen uker siden, da nysgjerrige naboer og andre tok turen innom for å se hva vi driver på med. Det er alltid så gøy å se fasinasjonen hos folk når de får holde i redskaper som er flere tusen år gamle. En annen ting som engasjerer er når vi snakker om havnivået i steinalderen. Feltet ligger i dag nokså skjermet fra havet, men når vi forteller om hvor nært havet lå for 6000 år siden, blir folk veldig begeistret.

Rolf Bade viser frem funn fra årets utgravning. Foto: Charlotte Eikeset Mundal.

Fra åpen dag. Rolf Bade viser frem funn fra årets utgravning. Foto: Charlotte Eikeset Mundal.

Solding av masser er alltid en slager blant barna. Foto: Charlotte Eikeset Mundal.

Fra åpen dag. Solding av masser er alltid en slager blant barna. Charlotte Eikeset Mundal assisterer. Foto: Oliver Sørskog.

Fra åpen dag. Rolf Bade viser frem kulturlaget som ligger under strandvollen. Sannsynligvis strekker det seg videre under veien som går forbi feltet. Foto: Charlotte Eikeset Mundal.

Fra åpen dag. Rolf Bade viser frem kulturlaget som ligger under strandvollen. Sannsynligvis strekker det seg videre inn under veien som går forbi feltet. Foto: Charlotte Eikeset Mundal.

Vi på Ølberg kommer til å holde på til rundt den 20. oktober. Vi merker nå at høsten har satt inn, men krysser fingrene for en solfylt innspurt. Vi kommer tilbake med oppdateringer når det nærmer seg slutten.