Utgravingsprosjekt Menes-Vik-Lærgreid

Sesongslutt!

24.10.16
Av Redaksjonen
Oransje steiner markerer takbærende stolper. Langhuset kan sees på venstre side og økonomibygninger til høyre.

Sist uke avsluttet vi årets arkeologiske undersøkelse på Lægreid. De 6 ukene har gått fort, og både media og lokalbefolkningen har vist stor interesse for vårt arbeid. Interessen har vært så stor at vi har holdt en åpen dag, og det med stor suksess med godt over 60 besøkende i løpet av dagen, både små og store. Vi har også hatt besøk av to lokale skoleklasser, med veldig engasjerte elever og lærere.

Forberedelser

Ole og Elisabeth er i full gang med publikumsforberedelser!

Siden sist innlegg har det skjedd mye!

Det treskipet huset som ble nevnt i det første innlegget er nå blitt 50 m, og er foreløpig Hardangers lengste treskipet langhus med foreløpig mulig datering til overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Langhuset har mest sannsynlig vært lengre, men den sørlige enden ligger under en asfaltert vei, og er sannsynligvis tapt. Det er en synlig todeling inne i langhuset, hvor den sørlige delen ser ut til å være fjøs og den nordlige boligdel. I tillegg har fire økonomibygninger dukket opp, som ser ut til å ha avløst hverandre. Sporene etter disse ligger nå oppå hverandre og vi har foreløpig klart å skille ut ett; et treskipet langhus med en lengde på 30 m. Dette huset er også tolket til å være det yngste, og har vært med å forstyrre sporene etter de andre. Vi har deler av veggrøftene og en del stolpehull igjen etter de andre husene som vi jobber med å sette i system.  

Langhus med målestokk/-mann

Her kan langhusene sees med menneskelig målestokk.

Helt nord på felt I har vi spor etter en til to mulige graver. I den forbindelse ble det gjort funn av en korrodert metallgjenstand som vi vil se nærmere på i tiden framover.

På felt II kom lokalitetens foreløpige flotteste gjenstandsfunn. Et keramikkskår ble funnet i en kokegrop, og vi venter nå på datering. Ut i fra kontekst og type antas den å være fra rundt 400 e.Kr.

keramikk

Keramikk

Keramikk fra rundt 400 e.Kr.

Vi har i alt 97 kokegroper, og brorparten av disse ligger på felt II. Kokegropene er avgrenset med en grøft i nord, og det er tilnærmet funntomt på utsiden av denne grøften. Vi er spent på å se om grøften fortsetter og avgrense kokegropsfeltet i øst til neste år, og da om det er noen konstruksjon tilknyttet denne grøften.

Felt II

Oversiktsbilde av felt II

De siste dagene ble delvis hektisk med graving av de siste strukturene og masse prøvetakning av stolpehull, kokegroper, grave m.m., som vi nå skal begynne å velge ut hvilke som blir sendt inn til videre analyser.

Prøvetakning

Steffen sitter i et stolpehull og tar prøver til vitenskapelig analyse av innhold.

Med dette avslutter vi årets sesong i Eidfjord, men vi sees til neste år!


Kommentarer


Gunn MArit Lægreid
08.11.2016

Hei alle saman! Takk for at de kom på møtet i historielaget og fortalde om funna på Lægreid.  Det var utruleg spennande at de kom heim til meg der me fekk snakka saman om Eidfjord gjennom tidene, og om ulike kilder der de kan finne meir lokal historie. Takk for besøket og velkomen att til Eidfjord og historielaget!

Helsing leiar i historielaget, Gunn Marit Lægreid