Utgravingsprosjekt Menes-Vik-Lærgreid

Hvor bodde de gravlagte?

28.09.16
Av Redaksjonen
Feltet før vi startet med gravemaskinen.

Etter flere omganger med registreringer på Lægreid i Eidfjord (2009, 2014) er de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med kommunens regulering av området til nærings- og bostedsformål i gang.

Eidfjord er kjent for Vestlandets største gravfelt fra jernalderen med rundt 400 graver (datert til yngre jernalder). Disse ligger på Hæreid og skuer ut over Lægreid, hvor vi for tiden holder på med vår arkeologiske utgravning.

Arbeid med maskin

Arbeidslaget

Vi startet flateavdekkingen den 13. september 2016. Etter 9 dager var avdekkingen av felt I og II ferdigstilt. På felt I er det i hovedsak stolpehull som har poppet opp som spor etter hus og konstruksjoner. Etter 1700 år fikk disse endelig se dagslyset igjen. På dag 3 kunne vi se mønsteret av et treskipet langhus på minst 35 meter, men hvor lang dette strekker seg er usikkert, da den forsvinner inn under veien i sør.

Langhus

De takbærende stolpene er markert med oransje steiner.

Mange andre spennende spor har dukket opp i grunnen, og vi aner konturene av et mulig grophus og minst to andre huskonstruksjoner. På felt II er det kokegropene som ser ut til å dominere. Dette kan være et mulig kokegropsfelt, hvor tolkningsmulighetene er så mange. Kanskje var det her Masterchef Eidfjord ble holdt i år 300 e.Kr? Eller er de produksjonsgroper og har vært benyttet til blant annet bearbeiding av metaller? Dette vil videre undersøkelser vise.

Hardt arbeid

Her kommer kokegropene poppende som perler på en snor. Elisabeth og Steffen krafser for harde livet.

Vi har så langt funnet ut at eidføringene her i jernalderen hadde en forkjærlighet for det sirkulære, da alle kokegropene er tilnærmet helt perfekt runde, som om de benyttet seg av en passer da de ble laget. Deres nøyaktighet i dette arbeidet har gjort det enkelt for oss å finne og identifisere disse på felt II.

Det videre arbeidet vil innebære mye rensing av overflater for å identifisere flere strukturer, og forhåpentligvis vil flere hus manifestere seg.


Kommentarer


Gun Marit Lægreid
01.10.2016

Kjempeinteressant, også når me ser på Hereid og kva som har hendt her i jernalderen. Kunne nokon laga ein animasjon frå det som er oppdaga til no slikat både skulen og m.a. Historielaget og andre interesserte kunne få meir tilgang til kunnskap? Kva er særmerkt her inne samanlikna med andre stader? Har denne staden tilknytning til fjellet? Spørsmåla er mange. Kunne nokon av dykk stille opp i historielaget og fortalt om funna? 

Tlf nr 900 56116 helsing leiar i historielaget i Eidfjord Gunn Marit Lægreid

Ole-Aleksander Ulvik
03.10.2016

Hei!

Vi har dessverre ikke tid og ressurser til å lage en animasjon, men resultatene fra utgravningene blir publisert i en rapport. Denne vil bli offentliggjort på UiB sine sider (http://www.uib.no/fms/89018/rapporter-fra-utgravinger-upubliserte), etter at prosjektet er ferdig i løpet av neste år.

For å oppsummere alle spørsmålene dine, så er det mulig for at vi kan stille opp og holdt et foredrag om det vi har funnet, samt sette dette inn i et større perspektiv. Det ville være mest fruktbart til neste år da vi har kommet lengre inn i prosjektet. Jeg kan sende en mail med noe mer info om dette til deg.

Mvh.

Ole Ulvik

Eric Kuijf
21.01.2018

Hei Ole,

Undertegnede har overtatt som leiar i Eidfjord historielag etter Gunn Marit (jeg var kasserar før og vi har hilst på hverandre)
Vet du allerede ca når rapporten om utgravingen på Lægreid skal publiseres på denne nettsiden?
I tillegg lurer vi på om du har mulighet å besøke oss en gang til i Eidfjord (etter at rapporten er ferdig) for å fortelle om utgravingen på Lægreid (eventuelt sammenhengen med Hereid og jernutvinning på Fet)?

Tusen takk for svaret på forhånd. Ta gjerne kontakt med meg pr epost.

Med vennlig hilsen,

Eidfjord historielag
Eric Kuijf

Hanne Årskog
05.03.2018

Hei, Ole jobber ikke for Universitetsmuseet lenger, men du kan prøve å ta kontakt med prosjektleder Søren Diinhoff.

Hilsen
Hanne Årskog
NORARK-ansvarlig ved Universitetsmuseet i Bergen