Utgravingsprosjekt Meisingset-Saghøgda

Tuft og øks

11.07.16
Av Redaksjonen
Kan du se tufta? Hint: Den ligger til høyre for midten av bildet. Foto: Marte Mokkelbost.

Vi er nå inne i femte uke av utgravningen på Meisingset i Tingvoll. Forrige uke var svært spennende, da vi fant både ei øks og ei tuft! 

Karen Ørbog Oftedal var den glade finner av øksa. Foto: Marte Mokkelbost.

Karen Ørbog Oftedal var den glade finner av øksa. Foto: Marte Mokkelbost.

Øksa er i slipt bergart, og bakre del er knekt av. Vi tror den kan stamme fra overgangen seinmesolittikum-tidligneolittikum, 4500-3300 f. Kr. Dermed er kanskje den store lokaliteten lok 1 noe yngre enn vi trodde i utgangspunktet, eller så har den blitt brukt i lang tid.

Fragment av ei slipt øks i bergart. Foto: Marte Mokkelbost

Fragment av ei slipt øks i bergart. Foto: Marte Mokkelbost

Den aller største oppdagelsen vi gjorde i forrige uke, var funnet av ei tuft på feltet! Denne ble svært tydelig etter hvert som vi fikk renset opp øvre del av lokaliteten. Tufta er oval, med et opphøyet og steinfritt golvparti, omgitt av spor av veggvoller i nord og sør. Tufta er om lag 7,5 m lang og utvendig bredde er 4,8 m på det meste. Innvendig har tufta hatt et areal på om lag 11m2, altså god plass til flere personer som ønsket å søke ly for uvær eller ha en god natts søvn med beskyttelse mot elementene.

Tufta beundres, samtidig som man ser etter flere tufter. Den sikre tufta ligger til høyre i bildet, er oval, og kan kanskje minne om Saurons øye? Bildet er sett mot nord. Foto: Marte Mokkelbost.

Tufta beundres, samtidig som man ser etter flere tufter. Den sikre tufta ligger til høyre i bildet, er oval, og kan kanskje minne om Saurons øye? Bildet er sett mot nord. Foto: Marte Mokkelbost.

I området vest for tufta ligger 3-4 ryddete flater på ca. 5-8 m2, disse kan også være spor av golvflater i tufter eller telt. Øst for tufta ligger det større steiner i en mistenkelig ring, vi tror kanskje de er spor av en teltring.

Det er lenge mellom hver gang vi gjør funn av en så fin boplass. Vi gleder oss derfor til å fortsette å grave, og vi håper at folk fortsetter å være flinke til å besøke oss i felt!

Av Marte Mokkelbost


Kommentarer


Kai Abrahamsen
16.07.2016

Det var da enormt med funnposer :). Hva ligger i disse?

Marte Mokkelbost
18.07.2016

Hei Kai, i alle posene på bildet ligger det flint eller andre steintyper som vi har funnet under avdekking og opprensing av lokaliteten. Vi samler inn de steinene som vi kan se er slått til av steinaldermenneskene, som avslag, flekker, kjerner osv. Vi samler også inn stein som er tydelig slipt. Disse funnene gir oss muligheten til å se hvilke områder vi kan prioritere å grave ut, ganske tidlig i utgravningen.

Som du ser, har vi enormt mye funn allerede før selve gravingen starter, og vi håper at det fortsetter sånn. Vi synes det er veldig gøy å grave når det er mye funn.

Mvh Marte Mokkelbost.

Linda Haugan
20.07.2016

Hei 🙂 Dette er veldig spennende 🙂

 

Hva har de laget tuftene av, disse steinaldermenneskene, siden sporene er så godt synlig selv etter flere tusen år? Tror man de har vært i bruk lenge? Man skulle tro at naturen "rydder" igjen når underlaget blir forlatt.