Utgravingsprosjekt Kaupangveien 224

På sporet av finsmeden, del 4 – En føljetong i minst tre deler om en utgravning på Kaupang

27.07.15
Av Redaksjonen
Tynn gullplate dekorert med vridde tråder og kuler av gull. Denne ble funnet i avfallsgropa nær støpeverkstedet. Gullplaten er brutt av fra en større gjenstand og skulle nok smeltes om. Foto: Jani Causevic, KHM.

 

Av Axel Mjærum og Jessica Leigh McGraw

Flere utgravninger har vist at det på 800- og 900-tallet e.Kr. foregikk en omfattende handels- og håndverksvirksomhet på Kaupang i Vestfold (se blogg, del 1). I 2015 ble det foretatt en ny utgravning her, og det ble da undersøkt en hustomt (se blogg, del 2) og verkstedet til en finsmed (se blogg, del 3). Sporene som var bevart i grunnen har gitt et unikt innblikk i produksjonen av smykker og andre små metallgjenstander i vikingtiden.

GJENSTANDSFUNNENE

De to siste ukene har vi siktet igjennom bortgravde masser fra utgravningen. Formålet har vært å frembringe ytterligere kunnskap om den undersøkte delen av handelsplassen.

Enkelte av funnene som har fremkommet kan bidra til å datere verkstedet, mens andre gir oss et innblikk i hvilke gjenstander som ble produsert, hvilke metaller det ble arbeidet med og omfanget av produksjonen. Et bredt spekter av funn forteller også om det daglige livet på handelsplassen Kaupang for om lag 1100 år siden. Et lite utvalg av det vi har funnet presenteres her.

Funn fra verkstedområdet:

Et utvalg av andre funn som forteller om virksomheten på parsellen i vikingtiden: