Utgravingsprosjekt Jåttå, Stavanger

Flere tidsperioder på Jåttå

22.05.19
Av Redaksjonen
Gravemaskin og arkeologer jobber sammen for å avdekke matjorda på Jåttå i Stavanger.

På Jåttå sør i Stavanger kan det ha bodd folk i flere tidsperioder, helt fra slutten av yngre steinalder, om lag 2000 år f.Kr, og helt fram til og med vikingtid. Arkeologene leter etter sport etter hus og graver, og kanskje flere lag med funn fra ulike perioder i samme områder.