Utgravingsprosjekt Gauselskogen

Skogen er fjernet, røysene kommer frem…

03.05.18

Etter de store fine løvtrær som stod på undersøkelsesområdet måtte vike for utbyggingsplanene har arkeologene noen uker på seg å undersøke sporene fra fortiden. Det øverste skogsjordlaget ble fjernet med gravemaskin og nå er vi i gamg og rense frem røysene i området. Disse er betydelig mindre enn de store gravrøysene lengre opp i terrenget i den fredete Gauselskogen. De små røysene vi undersøker er tydelig oppbygd og er sannsynligvis gravminner fra førromersk jernalder. Defor forventer vi ingen store gjenstandsfunn, fordi i denne perioden ble folk stort sett gravlagt uten gravgods av betydning. Opbygningen av selveste røysen og det naturvitenskapelige prøvematerialet som vi finner under steinene kan imidlertid gi oss verdifull informasjon om livet og døden på dette stedet for mer enn 2000 år siden.