Utgravingsprosjekt Gamnes

Nytt helleristningsfelt oppdaget på Gamnes, Sør-Varanger

26.08.15
Av Redaksjonen
Helleristningene ligger på den flate bergveggen, som måler ca 15 meter i bredde og inntil 3 m i høyde. Foto Anja Roth Niemi

 

Feltleder på utgravningene på Gamnes, Erik Kjellman, oppdaget i midten av august et felt med helleristninger fra steinalderen på Gamnes/Geresválla vest for Kirkenes. Det er første gang helleristninger er påvist i dette området, og funnet betegnes som sensasjonelt.

I forbindelse med planene for oljeomlastingsterminal på Gamnes/Geresválla er museet i gang med utgravninger av en boplass fra eldre steinalder og en samisk gammetuft fra nyere tid. Helleristningene ble oppdaget av Erik Kjellman, som er feltleder ved utgravningene, da han skulle ta en snarvei mellom de to lokalitetene rundt lunsjtider.

Beliggenhet, motiv og stil indikerer at figurene ble hugget inn i berget rundt 4200 – 5200 før vår tidsregning. De er altså trolig rundt 6-7000 år gamle.

Den nyoppdagete bergkunsten består av et 30-talls figurer som avbilder rein og elg. Reinfigurene er gjerne avbildet som flokker av små og større dyr, mens elgfigurene ser ut til å opptre enkeltvis. Figurene har naturalistiske detaljer, som markerte «ribbein» og gevir på reinene og ører og hakeskjegg på elgene. Ettersom området ikke er ferdig undersøkt, er antallet figurer trolig større enn det som hittil er avdekket.

Figurene er mellom 10 og 40 cm store, hugd inn på en 15 meter lang og inntil 3 meter høy bergflate. De er svært vanskelige å se, men når sola står i riktig vinkel kommer dyrene til liv og nærmest trer ut av fjellet.

Det er første gang helleristninger fra steinalderen er påvist i Varanger, et område som ellers i internasjonal målestokk er eksepsjonelt rikt på kulturminner fra denne perioden. Sammenlignbare ristninger ligger i Alta, hvor de store bergkunst-områdene er innlemmet på UNESCOs liste over verdensarvsteder. Det er flere likheter i motivvalg, utforming og sammensetning av figurer mellom enkelte av helleristningsfeltene der og på Gamnes/Geresválla.

I fagmiljøet betegnes funnet som sensasjonelt. Det vil ha en særstilling både regionalt, nasjonalt og internasjonalt som formidler av kunnskap om trosforestillinger, liv og samfunn i fjern fortid. I sin unike samhørighet med de rike bosettingssporene fra den flere tusen år lange steinalderen i Varanger kaster ristningene på Gamnes/Geresválla nytt lys over kontakter og tradisjonsfelleskap blant steinalderens jeger-fangstbefolkning i det nordlige Europa.

Den videre framgangen i dokumentasjon av helleristningsfeltet og avklaring i forhold til utbyggingsplanenene ligger nå hos Riksantikvaren, som vil gjøre sin beslutning i samråd med Tromsø Museum, Finnmark Fylkeskommune, Sør-Varanger kommune og tiltakshaver.