Utgravingsprosjekt Einargarden Sande

Bosetningsspor fra jernalder på Einargården ved Sola flyplass

19.09.14
Av Redaksjonen
Feltet under avdekking

I området har det tidligere blitt undersøkt gårdsanlegg fra romertid og folkevandringstid, samt flere gravminner fra yngre jernalder.

Vi har avdekket i overkant av 300 anlegg i form av stolpehull, ildsteder, kokegroper, groper og grøfter og foreløpig har vi påvist to hus som overlapper hverandre og som ligger orientert i en nordvestlig retning. Hus 1 er det største på feltet og har trolig vært rundt 40 m langt og 9 m bredt. Hus 2 har hatt en antatt lengde på rundt 30 m og en bredde på 8-9 m. På grunn av mye moderne forstyrrelser på feltet er det ikke mulig å finne alle tilhørende anlegg, men i hus 1 har vi så langt klart å påvise flere takbærende stolper, inngangspartier, veggstolper og ildsteder. I hus 2 har flere takbærende stolper, et inngangsparti og flere ildsteder blitt påvist.

Både dekorert og udekorert keramikk fra romertid og folkevandringstid dukker opp over hele feltet, men keramikken ligger særlig konsentrert i det som kan være et avfallslag utenfor husenes østlige langside.

I nordlig del av feltet har vi flere mulige veggrøfter, stolper, groper, ildsteder og kokegroper som representerer flere faser og det er mulig vi har flere bygninger her, noe som vi håper på å få et klarere bilde av videre ut i undersøkelsen.