Utgravingsprosjekt Eidet Aust, Ølen

Mulig verksted fra forhistorisk tid i Ølen

30.09.21
Mulig verkstedområde med overlappende kulturlag og anlegg. Foto: Oliver Sørskog

I løpet av august og september gravde Arkeologisk museum ut en lokalitet fra forhistorisk tid i Ølen, et tettsted lengst nord i Rogaland. Bakgrunnen for undersøkelsen er at det skal bygges ny idrettshall på stedet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate på vestsiden av Oselva, ca. 200 meter fra fjorden/Ølsjøen. Den fine sletta, samt dens sentrale og strategiske plassering ved fjorden, gjorde at vi på forhånd hadde forventninger om at det ville dukke opp mange spor etter forhistorisk bosetning.  Og for noen travle uker det har vært! Undertegnede har sjelden sett en mer konsentrert ansamling av strukturer og anlegg på et sted.

Det var særlig tre områder eller «øyer» som utmerket seg, hver med en omkrets på 20-30 meter. Disse øyene bestod av flere hundre anlegg; inkludert stolpehull, kokegroper, ildsteder og mulige verkstedovner. Aktiviteten har vært så omfattende at det har bygget seg opp tykke overlappende kulturlag. Nært opp til hver av øyene lå det flere titalls kokegroper.

Stolpehullene på «øyene» var massive. Foto: Oliver Sørskog.

Det ble påvist mange og til dels store stolpehull, og plasseringen indikerte hyppige utskiftninger. Tettheten av stolper gjorde at det i felt var vanskelig å identifisere tydelige hus/bygninger bestående av tak- og veggbærende stolperekker, men kanskje har det heller ikke stått vanlige grindbygg på stedet. For vi snakker trolig ikke om ordinær gårdsbosetning. Mylderet av anlegg indikerer noe annet. Har det vært et samlingssted i forbindelse med festing og/eller ritualer? Kan det være et gammelt tingsted? Eller kanskje er det snakk om verksted og produksjonsområder av en eller annen art?

Sistnevnte tolkning er kanskje mest nærliggende da det ble funnet mulige ovner, i tillegg til en smeltedigel. Kanskje har det stått åpne verkstedbygninger på stedet. Det er sannsynlig at stolper i åpne bygninger råtner raskere og derfor har behovet for hyppige utskiftninger meldt seg.

I disse dager starter etterarbeidsfasen. De ulike anleggene skal dateres og analyseres slik at vi forhåpentligvis vil få en bedre forståelse av aktiviteten som foregikk her. Resultatet av etterarbeidet vil presenteres her på Norark.