Utgravingsprosjekt E39 Kanten

Hva er det vi har funnet på Kanten?

18.09.20

Mot slutten av forrige uke dukket det opp en litt underlig sak i såldet på lokaliteten Ime. Objektet er 4 cm langt og veier kun 2 gram. Den er altså langt lettere enn stein, og vi var temmelig sikker på at det måtte være noe (brent) organisk vi hadde å gjøre med.

Versjoner av hva det kunne være begynte å versere i felt. For var det bjørkenever eller kunne det være harpiks vi hadde funnet? Men hva er alle de merkelige strekene? Er det natur eller menneskeskapt?

Figur 1: Objektet fra Kanten er 4 cm langt og veier 2 gram. Det har flere streker, tilsynelatende avtrykk av gress eller blad, og det er mye som tyder på at vi har funnet harpiks. Foto: Anette Sand-Eriksen, Kulturhistorisk museum. 

Etter å ha forhørt oss med flere eksperter tror vi at det er harpiks vi har funnet. Dette er noe vi av og til finner spor av på gjenstander, som for eksempel pilspisser, hvor harpiksen har fungert som en slags lim og blitt brukt som en festeanordning. Det er derimot ikke veldig vanlig å finne større fragmenter. I noen tilfeller blir slike harpiksfragmenter erkjent fordi de har tannmerker på seg. Tannmerkene kommer av at de har blitt tygd myke for videre bruk som for eksempel festemiddel – noe som har ført til at det ofte blir kalt steinaldertyggis blant arkeologer. I fjor klarte en gruppe forskere å trekke ut DNA av rester fra spytt, noe som gir helt nye data om de menneskene som levde i Skandinavia i eldre steinalder, hvor de kom fra men kanskje også hvordan de så ut. Les mere om resultatene her: https://www.nature.com/articles/s42003-019-0399-1 eller her https://www.nature.com/articles/s41467-019-13549-9

Objektet fra Kanten har derimot ingen tannmerker, men et virvar av streker. Om dette er et harpiksfragment, så kan det (ifølge ekspertene vi har spurt) ha blitt trykt opp mot og formet etter ganga etter det har blitt tygd, for deretter rullet inn i noe organisk – som for eksempel blad eller gress. Noe som i så tilfelle forklarer alle strekene. Uansett så har vi funnet noe det ikke er lett å bli klok på og det blir spennende å jobbe videre med det underlige objektet.