Utgravingsprosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal

Undersøkelser av fem tidligmesolittiske lokaliteter langs E18 i Bamble

10.05.15
Av Redaksjonen
Tinderholt 1 (100 moh.) ferdig avtorvet.

Denne uken startet E18 Rugtvedt-Dørdal opp med prosjektets siste utgravningssesong. Fjorårets feltarbeid var omfattende med undersøkelsen av 19 steinalderboplasser, to gravhauger og ett hulveisystem på 20 uker. I år skal vi ”bare” undersøke fem steinalderboplasser i løpet av åtte uker.

Årets lokaliteter er de antatt eldste innenfor prosjektet, og blir dermed de eldste arkeologisk undersøkte lokalitetene i Bamble og Telemark. Med sin beliggenhet mellom 95 og 105 meter over havet, kan de strandlinjedateres til tidsrommet 9000-8500 f. Kr.

Beliggenheten til lokaliteten Skeid. Figur: G. Steinskog v/ E18 Rugtvedt-Dørdal

Beliggenheten til lokaliteten Skeid. Figur: G. Steinskog v/ E18 Rugtvedt-Dørdal

De fem lokalitetene er variert i utforming og størrelse. Alle har ligget i den ytre skjærgården, men har likevel hatt ulik beliggenhet i det forhistoriske kystlandskapet. For eksempel har lokaliteten Skeid ligget innerst i en stor bukt, mens lokaliteten Dørdal var plassert på en liten øy med godt utsyn over et sund.

Hva betyr variasjonen i beliggenhet? Er det knyttet til funksjon eller er det resultat av endring over tid? Har variasjonen i beliggenhet en betydning for hvordan vi skal forstå bruken av boplassene, og er det reflektert i steinmaterialet og organiseringen av boplassene? Er det egentlig forskjell i beliggenheten til disse boplassene sammenlignet med de yngre boplassene vi gravde i 2013 og 2014? Dette er bare noen av spørsmålene som vi har i bakhodet når vi setter i gang med utgravningene.

Topografi måles inn på Dørdal.

Topografi måles inn på Dørdal.

Svein V. Nielsen avtorver Skeid.

Svein V. Nielsen avtorver Skeid.

Undersøkelsene av disse fem tidligmesolittiske boplassene vil bidra til økt kunnskap om den eldste bosetningsfasen rundt Oslofjorden. Lokalitetene er delvis samtidig med og yngre enn boplasser fra Pauler i Larvik og delvis eldre enn lokaliteter undersøkt av Vestfoldbaneprosjektet. Samlet gir dette oss en god tidsmessig oppløsning og mulighet til å studere utviklingen fra den eldste pionerbosetningen i Oslofjorden til en mer stabil bosetning som virker å etableres i midtre del av eldre steinalder.

Kilder og videre lesning:
Jaksland, Lasse og Per Persson, 2014. E18 Brunlanesprosjektet. Bind I. Forutsetninger og kulturhistorisk sammenstilling. Varia 79. Kulturhistorisk museum.

Melvold, Stine og Per Persson, 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal Forlag.

Solheim, Steinar og Hege Damlien, 2014. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum i Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag.

Åstveit, Leif Inge, 2014. Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetning i Sør-Norge. Primitive tider 16.

Hvor valgte menneskene å bo i eldre steinalder?
https://norark.no/aktuelt/hvor-valgte-menneskene-a-bo-i-eldre-steinalder