Utgravingsprosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal

Bruk av drone på E18-prosjektet

02.10.14
Av Redaksjonen
Lokalitetene Hegna vest 1 og 2. Sett fra ca. 100 meters høyde. Foto: Magne Samdal

Av Steinar Solheim, prosjektleder, E18 Rugtvedt-Dørdal

På E18 Rugtvedt-Dørdal har vi år systematisk prøvd ut flere nye metoder og verktøy for digital dokumentasjon. Blant annet har vi konsekvent brukt iPads for å dokumentere strukturer og det er gjort fotogrammetri på alle lokalitetene.

Oversiktsfotoet, enten som flyfoto eller tatt ved bruk andre mer eller mindre kreative hjelpemidler, er en klassiker innen faget. Siste tilskudd på dokumentasjonsmetodestammen på E18-prosjektet er imidlertid at oversiktsfoto av lokalitetene er tatt ved bruk av fjernstyrte droner.

KHM har endelig fått tillatelse fra Luftfartstilsynet for kommersiell bruk av droner. Fotografering av arkeologiske lokaliteter omfattes av dette regelverket, og er dermed underlagt strenge retningslinjer og reguleringer som krever tillatelse fra myndighetene. Det er også andre hensyn som må tas før flyging. Blant annet må nærhet til eventuelle flyplasser samt maksimal flyhøyde vurderes for hver tur. Etter en lang søknadsprosess er tillatelsen nå på plass og KHM kan sende ut dronene.

Ved å få oversiktsbilder av alle feltene har vi gode arbeidsredskap for å analysere landskapet og nærområdet til lokalitetene. Ikke minst vil det være nyttig for oss å kunne se den romlige sammenheng mellom de ulike feltene fra et nytt perspektiv. Ved å sammenstille bildene og innmålingsdata fra lokalitetene er det mulig å skape gode rekonstruksjoner av hvordan det samtidige landskapet som lokalitetene har ligget i har sett ut. Vi håper dette vil hjelpe oss med å forstå bosetningen i og utnyttelsen av landskapet bedre.