Utgravingsprosjekt E18 Ørje-Riksgrensen

Bosättningsspår i Østfoldleran.

22.09.14
Av Redaksjonen
Första fasen av rensning. Med Jone Kile-Vesik och Linda Åsheim. Foto: Jakob Kile-Vesik

Nu har den andra veckan på Gjølsjøødegården i Østfold dragit igång. Vi blir under måndagen färdiga med den maskinella avbaningen av fältet och den regelrätta undersökningen kör nu igång. Fältet som ligger på närmare 3000 m2 har den beryktade Østfoldsleran som undergrund och detta gjorde alla våra strukturer väldigt svåra att se vid den första avbaningen. Man behöver verkligen ha med sig sina strukturögon för att kunna jobba här. Vi har dock lokaliserat vad som kan betecknas som ett husområde. Denna ytan kommer nu rensas förhand för att se till att vi inte missar några stolphål, då de snabbt gömmer sig i leran.

 

För att ytterligare komplicera situationen så kom i helgen regnet. Nu glänser hela ytan så fint i den lågt stående solen och alla strukturer flyter samman med undergrunden. I slutet på förra veckan så placerade vi dock ut flagg på alla högst troliga strukturer och alla mer tveksamma fick bara en spik. Allt borde då vara fint kan man tänka sig, men nej, problemen slutar ej här. Vi har haft besök av fåglar som troligen ser våra flagg som mask när de ser dem från högt uppe i skyn. Stora antal flaggor har blivit uppdragna och omkringkastade och en del av dem har mer eller mindre blivit uppätna. Att nu, efter regnet, lokalisera dem strukturerna som flaggorna kom ifrån och reda ut vilket nummer som stod på de uppätna flaggorna var en intressant uppgift. Men nog om det, ska nämna något om arkeologin också.

 

Registreringen som skedde på platsen återfann 26 strukturer. De flesta av dem var stolphål men ett fåtal kokgropar, nedgrävningar och ett dyrkningslag framkom även det. Efter den första avbaningen har vi fått fram ca 120 högst troliga strukturer men detta antalet kommer troligen stiga när vi får rensa området med det möjliga huset. Det rör sig, till absolut största delen, om stolphål men lite kokgropar, kolfläckar och nedgrävningar återfinns även de och naturligtvis dyrkningslaget som påvisades av registreringen. Antalet spik utan flagg som signaliserar en möjlig struktur har vi för tillfället ingen egentlig kontroll på men även ett antal av dem ska undersökas för att se om den typen av strukturer kan vara något eller om de borde avskrivas på en gång.

 

Under den första veckan framkom det fynd i fem av de strukturerna som påträffades. Det rör sig uteslutande om keramik av samma typ som framkom under registreringen. Om inte annat så tydligör det att vi faktiskt är något på spåret och att det här varit aktivitet under järnåldern. Under denna veckan ska vi få in metalldetektor för att gå över området och delar av våra jordmassor för att se om det där kan dölja sig något.

 

En snabb översikt över fältet och strukturernas placering kan peka mot att vi har ett husområde uppe i norr med kokgropar liggande båda söder och öster om sig och att det även ligger ett fossilt åkerlag söder om den stora koncentrationen av stolphål. Vi kan alltså fått med oss delar av den inre gården men också dess tillhörande odling på denna avbaning. Något som förhoppningsvis kan ge spännnande resultat och berätta mycket om invånarnas liv och leverna i förhållande till matvanor och organisering.

 

Det var allt jag hade att berätta så här tidigt i undersökningen men jag återkommer med mer om vad som framkommer här på Gjølsjøødegården när ting börjar klarna lite.

 

Väl mött.