Underveis med high-tec

30.05.16
Etter avdekking med maskin må alle markerte funnene renses manuelt

Vi har åpnet den siste sjakten, denne gangen sør for E 39, hvor det skal komme en busslomme. Dette område ligger på en terrasse ovenfor elven og er nærmere kirken. Her finner vi en hel masse av strukturer i bakken, som viser til at det har vært bosetning her en gang i forhistorien. Små mørke flekker er spor etter stolper og ildsteder fra en gård som må har eksistert her for omtrent 1500 – 2000 år siden.
Antageligvis er vi i utkanten av denne gården med driftsbygninger og lignende. Før vi kan undersøker det videre må vi dokumentere vi nøyaktig hvor hver enkelt struktur ligger. Dette gjør vi med digitalt måleutstyr.

Bilde av arkeologer som setter opp målestasjon

Den digitale «totalstasjonen» settes opp og alle arkeologiske strukturene måles inn i en digitalt kart.