Utgravingsprosjekt Bokn

Steinalder på Bokn

06.07.17
Gravesesongen på Bokn er i gang. Undertegnede samt denne sympatiske gjengen bestående av Solveig S. Rødsdalen (t.v) Ingebjørg Njøs Storvik og Matthew T. Wilson startet kalaset.

Da er vi endelig i gang med årets undersøkelse på Bokn. Utgravningen blir gjort i forbindelse med bygging av undersjøisk tunell fra Randaberg i sør til Bokn i nord (Rogfast). I fjor grov vi en steinalderlokalitet på Vågshaug, og i år fortsetter vi ca 1 kilometer sørvest for denne, på Laupland, hvor flere steinalderlokaliteter står for tur.

Så langt er vi ferdige med den maskinelle avdekkingen, og det bydde på visse utfordringer. Området vi har avdekket er preget av mye stein/berg samt en stedvis særdeles fuktig grunn, men en god maskinfører gjorde livene enklere for oss (tusen takk Heidi!).

Etter endt avdekking har vi nå to flater som utmerker seg med mye slått flint, samt et par kokegroper eller ildsteder. Disse representer sannsynligvis to boplasser. De har en klassisk beliggenhet i le av bergknauser og med nærhet til sjøen. I tillegg av vi funnet en meget lokal konsentrasjon med flint som trolig representerer en mer kortvarig eller sporadisk aktivitet, som for eksempel en knakkesituasjon.

Den nordligste boplassområdet ligger på en flate mellom to bergknauser. Området nedenfor er i dag myr, men for ca. 6-8000 år lå det her en lun havbukt.

Her det sørlige boplassområdet. Matthew Wilson setter ut rutesystemet som vi graver i.

Funnene som dukker opp indikerer at boplassene er fra siste del av eldre steinalder, ca 6-8 000 år gamle. I likhet med utgravingen på Vågshaug har vi nettopp funnet et par små økser eller meisler av en bergart som er relativt bløt og myk, og som virker ubrukelig som redskapsmateriale. Kanskje er det snakk om øvingsemner?

Denne lille meiselen er laget av et mykt materiale som ikke egner seg til redskapsbruk. Kanskje satt det et lite barn her i steinalderen og øvde seg?

Vi har nå akkurat kommet i gang med fingravingen. Vi satser på at det vil dukke opp mye spennende, og vi vil selvfølgelig holde dere løpende orientert utover sommeren.