Utgravingsprosjekt Bokn

Siste innspurt og en oppsummering

12.09.17
Høstmorgen på feltet.

Steinalderutgravingen på Bokn går nå inn i sin siste fase. Vi har nå tre uker til å ferdigstille og samle trådene. Og vi har hatt en veldig trivelig sesong her! Nå har riktig nok høsten satt inn med regn og vind, noe som kan være utfordrende. Av og til viser høsten seg fra sin beste side, og ingenting er finere enn det. Lyset og fargene.

Som vi har vært inne på før ble det ikke en ren steinalderundersøkelse, men vi påviste anlegg fra flere forhistoriske perioder. Her følger en kort presentasjon av det vi har undersøkt i år.

«Hovedlokken» vår i år var en relativt stor steinalderboplass som lå skjermet mellom to bergknauser, og som lå tett opp til steinalderens strandlinje. Den ligger ca. 600 meter sørvest for lokaliteten vi grov i fjor på Vågshaug. Området mellom lokalitetene er i dag tørt land, men i steinalderen lå det her en skjermet og lun havbukt. Jeg tror området har vært meget attraktivt i steinalderen, og at boplassene på begge sider av bukten har ligget tett. Området innenfor plangrensen har gitt oss en liten smakebit på et potensielt stort boplasskompleks som var i bruk i eldre steinalder.

Steinalderboplassen har en klassisk beliggenhet mellom bergknauser som skjermet mot vær og vind.

Vi har også undersøkt en mindre funnkonsentrasjon like i nærheten. Funnene var klart relatert til en stor stein. Sannsynligvis er det snakk om en knakkeplass; et sted man har sittet og tilvirket redskaper. Steinalderens mennesker kommer på mange måter nærmere oss når vi kan knytte en konkret aktivitet til et sånt lite sted.

Den store steinen sentralt i bilde har sannsynligvis vært en knakkeplass.

Ellers har vi undersøkt kulturspor som er yngre. Helt sør på feltet fant vi et dyrkingslag og diverse strukturer som ildsteder og kokegroper. Vi hadde en mistanke om at det kunne skjule seg strukturer under dyrkningslaget, og det viste seg å stemme. Vi har funnet stolpeavtrykk etter et hus, sannsynligvis fra bronsealderen. På den måten kan vi knytte flere faser og aktiviteter til samme flate.

På bilde ses kanten av dyrkningslaget som vi har fjernet. Under ligger stolpehull som her er snittet.

Så var det denne ansamlingen med stein som vi har omtalt før (se blogginnlegget «Ikke bare steinalder del 2»). Vi holder fortsatt på å grave den ut, men vi vet foreløpig ikke hva eller hvor gammel den er. Kanskje det heller ikke er snakk om ett, men flere anlegg. I forrige uke fant vi her en øks fra yngre steinalder. Det er faktisk ett av de få sporene vi har etter mennesker fra denne perioden i området vi graver. Vi håper det etter hvert vil bli klarere hva vi her har med å gjøre. Og det skal vi dele med dere!

Vestlandsøks fra yngre steinalder funnet i ansamlingen av stein.