Utgravingsprosjekt Bokn

Lag på lag

22.07.16
Dyrkningslaget med nedgravde ildsted – nivå 1

Vi har nå avsluttet andre runde med maskinell avdekking. Målet med avdekkingen var å fjerne de dyrkningslagene med tilhørende anlegg som nå er undersøkt. Ett av områdene overrasket oss stort da det viste seg at neste funnivå kun lå 20 cm under det forrige. Tidligere hadde vi undersøkt en rekke ildsteder som lå spredd ut over flaten.

 

Etter at maskinen hadde fjernet laget ildstedene lå i, fant vi et enda eldre dyrkningslag! I det nye nivået ble det påvist bygningsrester i form av nedbrente veggrester og stolpehull i tillegg til en rekke andre anlegg som enda ikke er definert. Under opprensingen har vi funnet en rekke keramikkskår som typemessig ligner på eldre jernalders leirkarskår. Vi jobber nå med å kartlegge de nye funnene slik at denne delen av utgravingsfeltet vil være klar for en ny runde med maskinell avdekking i begynnelsen av august.

Eldre dyrkningslag med bygningsrester – nivå 2

Eldre dyrkningslag med bygningsrester – nivå 2

Hva finner vi i neste lag? Følg med!

 


Kommentarer


Kai Abrahamsen
02.08.2016

Altfor lenge siden sist nå. Må ha en tur ut så snart været spiller litt på lag…