Utgravingsprosjekt Bokn

Steinalderspor på Bokn

29.04.16
Lok 1 etter avtorving med maskin.

I forbindelse med bygging av undersjøisk tunell fra Randaberg i sør til Bokn i nord (Rogfast) graver Arkeologisk museum i Stavanger ut flere lokaliteter fra forhistorisk tid. Sommeren og høsten 2015 ble det gravd fire steinalderlokaliteter på Kvitsøy. I år fortsetter vi på Bokn.  Her leter vi etter spor fra mennesker gjennom et langt tidsspenn; fra steinalder og helt frem til vikingtid. Undertegnede vil orientere om steinalder, mens Kristine Reiersen tar for seg sporene fra bronse- og jernalder.

Vi har så langt avdekket to steinalderlokaliteter med maskin.  Avdekkingen av lok 1 ble en noe krevende oppgave. Den befinner seg i et område bevokst med tett granskog. Mange røtter gjorde avdekkingen vanskelig, men da er det kjekt med en maskinfører som har god kontroll på spakene. Vegetasjonen har skapt store forstyrrelser i jorden, men vi håper på intakte spor etter steinalderens mennesker.

Lok 2 befinner seg på en flate halvannen kilometer lenger nordøst for lok 1. Da vi innledningsvis grov noen testruter (det er ruter på 1×1 meter vi graver for å få kontroll på hva som skjer nedover i jorden) fant vi flint i mange ulike nivåer. Dette kan bety at boplassen har vært brukt gjennom et langt tidsrom og i ulike faser. Vi lurer også på om vi vil finne en transgredert boplass. Det betyr en boplass som på et senere tidspunkt ble oversvømt av havet. Havnivået har nemlig  endret seg mye gjennom tiden. For ca 6500 år siden steg havet, og mange boplasser ble oversvømt. Dette ser vi i form av at de er dekket av marine avsetninger som sand, grus og vannrullede steiner. Slike marine avsetninger fant vi på lok 2. Spørsmålet er om vi vil finne en boplass under.

Lok 2 etter avtorving med maskin.

Lok 2 etter avtorving med maskin.

Solveig Sølna Rødsdalen krafser og renser flaten på lok 2.

Solveig Sølna Rødsdalen krafser og renser flaten på lok 2.

Området lokaliteten befinner seg i består av fjell og mye stein. Da vi avdekket flaten med maskin støtte vi på færre stein enn forventet. Etter hvert fant vi noen små steinrøyser i kanten av lokaliteten. Dette tyder på at området en gang ble ryddet i forbindelse med jordbruk. Vi lurer på om dette kan være spor etter svært gammelt jordbruk; kanskje fra siste del av steinalder eller begynnelsen av bronsealder, ca 4000 år gammelt. Det er spennende! 

Rydningsrøysen i kanten av lok 2 indikerer at området har vært ryddet i forbindelse med jordbruk.

Rydningsrøysen i kanten av lok 2 indikerer at området har vært ryddet i forbindelse med jordbruk.

Været har forresten vært strålende så langt. Vi graver også i flotte omgivelser, så alt er duket for en fin sommer på Bokn. Vi kommer til å arrangere ulike formidlingsaktiviteter, blant annet «Åpen dag», hvor folk kan besøke oss og få et innblikk i hva vi driver med. Nå begynner endelig fingravingen. Vi kommer tilbake med mer etter hvert.