Utgravingsprosjekt Berby

Berby, en neolittisk boplass i Østfold

31.10.18
Dronefoto over området, den utgravde lokaliteten til høyre i bildet. Foto; Magne Samdal, KHM

Sommeren 2017 ble det gjort funn av slått flint på en avtorvet flate i et sandtak på Berby, ved Iddefjorden i Halden kommune. Lokaliteten ligger så nært Svenskegrensa som det går an å komme, og er omkranset av Sverige på tre av fire sider. Det var allerede registrert en boplass fra steinalder (Røsholtene) i området, samt at pilgrimsleden følger Berbyelva forbi boplassen.

Kart med lokaliteten markert. Illustrasjon; KHM

Den utgravde lokaliteten ligger sørvestvendt, ca 27-29 moh., som i følge strandlinjekurvene for området tilsvarer at den har vært i bruk ca. 3500 f.kr. Det svært liten forskjell i strandlinjeforskyvningen i siste del av steinalder, og dette gjør det enklere å sammenligne boplasser fra området med lignende boplasser som ligger i samme høyde i Østfold, eller i Nordre Bohuslän. Kun 10 km bort, ved Massleberget i Båhuslen, ligger en megalittgrav på samme høyde som Berby boplassen. De ser ut til å vært i bruk samtidig, men kanskje av ulike grupper.

Lokaliteten ligger til venstre i sandtaket, og mye av den opprinnelige boplassflaten er gravd bort. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Boplassflaten under utgravning. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Den undersøkte boplassflaten er på rundt 340 kvm., og etter en innledende undersøkelse ble det prioritert å grave tre områder på til sammen 24 kvm. Det ble lagt vekt på å grave en utvidet profilkant i den delen av flaten der noe av torva var bevart, både fordi det her var størst muligheter for å grave i uforstyrret kontekst, og fordi det kunne være strukturer og/eller organisk materiale bevart under torva.

Boplassens høyde over havet stemmer bra overens med funnmaterialet, som i hovedsak består av flint. Det var til sammen 2510 funn. Av redskaper ble det funnet en slipt øks av flint, 33 A-spisser, 5 skrapere og 13 kjerner/kjernefragment (to sylindriske), tre knakkestein og tre malestein. Det ble også gjort funn av udekorert keramikk (98 biter).

Et utvalg pilspisser av flint. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Sylindrisk kjerne av flint. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Undersøkelsen ble utført av tre personer i løpet av tre uker. Det ble tatt ut tre prøver til radiologisk datering av nedgravninger av ukjent karakter, og det blir spennende å se om disse er sammenfattende med det arkeologiske materialet og høyden over havet. Tatt i betraktning utgravningens beskjedne karakter er vi godt fornøyd med resultatene!

Per Persson. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Hanne Greger. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

Alexander H. Søbakken. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM

 

 


Kommentarer


Lisbeth Larsen
03.02.2020

Utrolig artig med funn af flint i Norge! Ellers måtte jo steinalderens nordmenn nøye seg med importvarer…