Utgravingsprosjekt Årsvollveien

Graven som ble en grop

07.06.17
Hus 1 med gropen sentralt plassert sammen med ildsteder

Den mulige graven som ble nevnt i forrige blogginnlegg ble til en grop, og diskusjonene går videre. På bildet ovenfor ser dere Hus 1 med gropen sentralt plassert sammen med ildsteder. Det fins en lignende parallell også sentralt plassert i huset fra Rogaland, men denne var full med korn i makroprøvene. I vår grop er det bare et massivt lag med trekull. Et forslag er at det kan være en brenningsgrop for å tilvirke keramikk. Fyllet av trekull, steinlagt kant og flate steiner i bunnen for å kanskje plassere keramikken på kan tyde på dette. Keramikkeksperter sier at det er fullt mulig at den skulle kunne fungere som en ovn for å tilvirke keramikk. Interessant er at vi rundt omkring på flaten har masser som virker å være utkastlag fra gropen og samtidig finner vi mye keramikk rundt selve gropen. Samtidig er det flere stolpehull rundt gropen og indre konstruksjonsdetaljer hvor en del nesten ser ut som et indre inngangsparti i huset.

Gropen gravd til bunns med flate heller og steinlagt kant. Under hellene framkom ingenting.

Noe som ligner et indre inngangsparti med seksjonsinndeling av husets indre deler rundt gropen.

Hva som er hva må etterarbeidets analyser vise. Feltarbeidet avsluttes på fredag.