Hva slags sted var egentlig Hundorp?

30.05.21

Olavshaugen på Hundorp. Foto: M. Samdal/KHM.