Det første oljeeventyret

03.08.17
Av , Universitetsmuseet i Tromsø, UiT

Utsikt fra Sandvær med spekkovnen markert i forgrunnen. Foto: Roger Jørgensen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet