9 funn du må se i Trondheim

13.05.16
Av , NTNU Vitenskapsmuseet

Krusifiks fra "Posthusskatten". Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Kommentarer


Knut Bryn
19.05.2016

Under omtalen av Elgeseter bro ovenfor står det: "Trebrua var trolig nærmere 150 meter lang, noe som gjorde den til Norges desidert lengste bru i middelalderen". Nå er det jo flere måter å måle lengden av en bro på, men forutsatt at dette dreier seg om total brolengde, er denne påstanden ganske tvilsom. Sundbroen i Vågå må i alle fall regnes som mer enn 150 meter lang.

Sundbroen er nevnt så tidlig som i 1367 (Dipl. Norv. bd. III, s. 279) der det framgår at broen er atskillig eldre enn dette. Om lengden på Sundbroen vet jeg ikke av noen målinger fra middelalderen, men  Gerhard Schøning sier dette i sin beskrivelse av Gudbrandsdalen fra 1775:

"For at maale dens Længde, gik jeg 2de Gange over den, i Selskab med 2de andre Personer, og befandt da, at Broens Længde er 350 til 360 Skridt"

Amund Helland omtaler i sin topografiske beskrivelse av Kristians Amt Sundbroen som "den gamle 240 m lange pælebro".

Morten Sylvester
20.05.2016

Takk for nyttig og interessant opplysning om Sundbroen, som jeg ikke kjente til. Med disse opplysningene er det absolutt behov for en justering av teksten om Elgeseter bro.

Jeg er ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet, og vi har siden 2009 foretatt mindre undersøkelser av det tømmer som fortsatt er bevart på bunnen av elven i dag. Nå er det ikke utenkelig at vi også må ta oss en tur for å se om det finnes noe av den middelalderlige Sundbro bevart!

Knut Bryn
20.05.2016

Det høres spennende ut. Jeg vet ikke hvordan broløpet var i Middelalderen. Det er nemlig endret flere ganger. På flyfoto av brostedet, synes jeg kanskje man kan ane to eldre broløp, men dette er bare gjetning: http://www.norgeskart.no/#16/189989/6873456/-land/+flybilder/+emergencyPositionLayer

I digitaltmuseum finner vi bildet av brua fra 1913: http://digitaltmuseum.no/021015891055 og fra en nyere bru: http://digitaltmuseum.no/011012827967. Jeg mener å ha sett bilder av en eldre bru også.

 

Morten Sylvester
20.05.2016

Takk for supplerende opplysninger. Jeg vil absolutt se nærmere på dette.

Tove Eivindsen
24.05.2016

Tusen takk for spennende informasjon, Knut Bryn!

Vi har oppdatert teksten om brua, slik at den ikke lenger omtales som Norges lengste i middelalderen. Det er veldig artig å få ny informasjon, takk igjen for bidraget!