test_mur_liten_5


Ortofoto av muren og profilkanten.