Utgravingsprosjekt

Ytre Steinsund


Sted: Solund, Vestland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: august - september, 2021


Om prosjektet

Undersøking av steinalderlokalitet frå seinmesolitikum og tidlegneolitikum