Utgravingsprosjekt

Ystebrødveien, Eigerøya


Sted: Egersund, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Even Bjørdal

Tidsrom: juni - september, 2021


Om prosjektet

På grunn av anleggelse av ny gang- og sykkelvei ved fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg, skal Arkeologisk museum, UiS, undersøke opp til 14 lokaliteter langs Ystebrødveien på Eigerøya i Egersund k. Vi forventer å finne bosetning- og andre aktivitetsspor fra jordbruksbosetninga i bronse- og jernalder, samt graver fra samme periode.