Utgravingsprosjekt

Ylvisåker


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Søren Diinhoff/Asle Bruen Olsen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Undersøking av fleire stolpehol, veggrøfter og dyrkingslag, truleg frå tidsbolken bronsealder-folkevandringstid. Utgravinga skjer i samband med bygging av gang- og sykkelveg langs RV 55 på strekninga Fardal – Ylvisåker.

30.05-01.07