Utgravingsprosjekt

Vollskogen [Halmstad trafostasjon]


Sted: Rygge, Østfold
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: mai - juli, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av gravhauger