Utgravingsprosjekt Vinstravassdraget

Vinstravassdraget – rikt på ressurser gjennom flere tusen år

24.06.14
Av Redaksjonen

Vi har nå avsluttet arbeidet langs Vinstravassdraget for denne sesongen. Fjorårets sesong gav oss mengder av spennende resultat, med Norges eldste elgjegere ved Olstappen og tjukke kulturlag på Mørstadstølen langs Vinstre. Forventningene var høye før vi startet opp på fjellet igjen i år. Vi kan med trygghet si at forventningene er innfridd! Vi har jobbet langs Vinstravassdraget og registrert nye boplasser, nye funn og ser nå konturene av et enda mer aktivt og rikt området enn vi har gjort før.

Tekst: Hildegunn Maria Haanes Ruset

Vi avsluttet arbeidet ved Olstappen i kjent stil. Graving og snitting i forsvarlig, men raskt tempo mens vannet surklet nærmere og nærmere profilene og prøvestikkene våre. Vi ga oss ikke før det var en liten halvmeter igjen mellom skotuppene våre og vannet.

Vannet nærmere seg feltet og arkeologen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Vannet nærmere seg feltet og arkeologen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Sjakt som fylles opp av vann mens det dokumenteres ivrig. Foto: Kulturhistorisk Museum

Sjakt som fylles opp av vann mens det dokumenteres ivrig. Foto: Kulturhistorisk Museum

Sesongen ved Olstappen ble fruktbar; vi grov fem boplasser med ulik datering og karakter. Vi fortsatte arbeidet på lokaliteten som i fjor gav oss de aller eldste dateringene av brente elgbein.

Vi fikk tatt ut flere beinprøver, men lokaliteten er ellers funnfattig. Dette støtter opp om teorien om at ved denne lokaliteten har det vært utført en spesifikk aktivitet. Kanskje brente man elgkadaverene etter at man hadde benyttet ressursene man trengte?

Ikke langt unna lokaliteten med brente elgbein grov vi en annen lokalitet, hvor funn av blant annet mikroflekker antyder en mesolittisk datering. Det var brente bein også på denne lokaliteten, og vi venter spent på dateringene fra disse.

To av de andre lokalitetene er høyst sannsynlig neolittiske og den siste fra overgangen mellom neolitikum og bronsealder. Fra sistnevnte har vi blant annet flere flateretusjerte pilspisser i kvartsitt.

I tillegg til funn i kvartsitt er det mange skiferfunn ved Olstappen. På en av lokalitetene har vi funnet flere hele og fragmenterte skiferspisser i skifer, to fiskesøkker i skifrig bergart og en god del produksjonsavfall i skifer.

Ett av flere steinfylte ildsteder ved Olstappen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Ett av flere steinfylte ildsteder ved Olstappen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Funn fra blant annet Olstappen i ferskvaredisken på Norsk Fjellmuseum i Lom. Foto: Kulturhistorisk Museum

Funn fra blant annet Olstappen i ferskvaredisken på Norsk Fjellmuseum i Lom. Foto: Kulturhistorisk Museum

I tillegg til disse fem lokalitetene har vi snittet to fangstgroper og tatt ut prøver under vollen for å kunne datere når vollen ble dannet. Å få datert fangstanlegg er en krevende prosess og kan ikke gjøres basert på to prøver, men å få gode dateringer fra to enkeltgroper kan være en god start.

Fangstgrop før snitting. Flott beliggenhet ned mot vannet og desverre truet av erosjon. Foto: Kulturhistorisk Museum

Fangstgrop før snitting. Flott beliggenhet ned mot vannet og desverre truet av erosjon. Foto: Kulturhistorisk Museum

Snittet fangstgrop. I profilen kan man se volldannselsen. Prøver til datering tas ut fra under vollen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Snittet fangstgrop. I profilen kan man se volldannselsen. Prøver til datering tas ut fra under vollen. Foto: Kulturhistorisk Museum

Etter uker med effektiv graving og mye spennende formidling (se tidligere blogginnlegg) nådde vannet i Olstappen høyeste nivå og vi satte snuten vestover til de store magasinene.

Langs det mektige vatnet Vinstre begynner det å tegne seg et bilde av et viktig sted med store ressurser og intens utnyttig av disse. Langs den sørlige langsiden av vannet har landskapet i stor grad ligget uberørt og vakkert.

Noen store fangstanlegg strekker seg opp mot fjellsidene i dette området, hvor reinen har trukket gjennom tusener av år. Men det er på nordsiden menneskene har bodd. På større og mindre odder, øyer og nes har vi registrert hele ti nye boplasser i år.

Båt er et nyttig verktøy under registreringer langs Vinstre. Norsk Maritimt Museum tar gjerne med seg kollegaer fra KHM på tur. Foto: Kulturhistorisk Museum

Båt er et nyttig verktøy under registreringer langs Vinstre. Norsk Maritimt Museum tar gjerne med seg kollegaer fra KHM på tur. Foto: Kulturhistorisk Museum

Vinstre er rikt på boplasser fra steinalder. Disse ligger på nesene som i dag er iferd med å bli ødelagt av erosjon. Foto: Kulturhistorisk Museum

Vinstre er rikt på boplasser fra steinalder. Disse ligger på nesene som i dag er iferd med å bli ødelagt av erosjon. Foto: Kulturhistorisk Museum

Boplassene varierer i karakter og omfang. En av de nyregistrerte boplassene, lok 3, ligner Mørstadstølen lok 1, der det ble utført en forundersøkelse i fjor og som skal graves ut i august i år. Det som kjennetegner denne lokaliteten er et tykt, mørkt kulturlag tettpakket med skjørbrent stein, bein og funn.

Dette er unikt på en boplass så høyt opp i fjellet. Sammenlignet med lok 1, er lok 3 langt større. Odden har tre flater på ulikt nivå, prøvestikk på hver av flatene viser stor utbredelse av funn, kulturlag og skjørbrent stein.

Av diagnostiske funn har vi pilspisser i skifer som peker mot en datering til neolitikum. Vi kan heller ikke avskrive en større tidsdybde på lokaliteten, nærmere undersøkelser vil kunne si noe om dette.

Som kontrast til denne lokaliteten har vi registrert en lokalitet hvor tidsdybden er synlig i spennet av diagnostiske funn, men hvor selve lokaliteten er forholdsvis skrinn sammenlignet med lokalitetene ved Mørstadstølen. På denne lokaliteten har vi funnet en slipt trinnøks fra mesolitikum, et oppsiktsvekkende funn i fjellet! På lokaliteten har vi også gjort funn av en skraper som kan være mesolittisk. I tillegg er det funnet produksjonsavfall etter flateretusjering og en skiferspiss.

Pilspiss i skifer, overflatefunn fra lok 3. Neolittisk. Foto: Kulturhistorisk Museum

Pilspiss i skifer, overflatefunn fra lok 3. Neolittisk. Foto: Kulturhistorisk Museum

Trinnøks funnet på lok 3. Mesolittisk. Foto: Kulturhistorisk Museum

Trinnøks funnet på lok 3. Mesolittisk. Foto: Kulturhistorisk Museum

På tross av den tydelige tidsdybden på lokaliteten var prøvestikkene lite funnrike. Her ligger funnene helt i overflaten, fordelt på godt over 10 ildsteder og to sannsynlige teltringer. En spennende lokalitet som vi gleder oss til å undersøke nærmere! På flere av oddene vi har registrert boplasser på er det fremdeles støler og hytter i dag. Folk er folk og Vinstre har betydd mye for folk gjennom flere tusen år.

Mørstadstølen, ett av flere nes langs Vinstre hvor støler ligger sammen med steinalderboplasser. Foto: Kulturhistorisk Museum

Mørstadstølen, ett av flere nes langs Vinstre hvor dagens støler ligger sammen med steinalderboplasser. Foto: Kulturhistorisk Museum

Årets sesong har vært veldig spennende for de heldige arkeologene som får jobbe langs Vinstravassdraget. Vi skal returnere til Vinstre og Mørstadstølen i august for å utføre utgravninger der. Vi ser fram til å bli enda bedre kjent med den rike boplassen, dens innbyggere og historie.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.