Utgravingsprosjekt Vinstravassdraget

Skiferspisser langs Vinsteren

12.06.13
Av Redaksjonen
Pilspisser av skifer fra Lok 1, Mørstadstølen

Ekstremvær har gjort det arkeologiske arbeidet langs  Vinstravassdraget til en utfordrende jobb. Desto mer tilfredsstillende er det nå at vi er godt plassert på høyfjellet, med funnrike lokaliteter og vakkert vær.

Etter noen uker med å forsere utvaska veier, snøfonner som nektet å gi etter for sola og bekker som hadde blitt til elver kunne vi fortsette opp til de virkelig store magasinene i vassdraget. Her er naturen storslått og lokalitetene følger opp med flere imponerende funn. Langs nordsida av Vinstervatn ligger stølene på rekke og rad, mange av dem på odder som stikker ut i vannet. Det er på disse oddene at det under registrering har vært observert store mengder skjørbrent stein og brente bein i erosjonskanten.

Vi er i gang med å grave prøveruter på en av de antatt rikeste lokalitetene og funnene har ikke latt vente på seg. I et tykt kulturlag med skjørbrent stein og brent bein er det funnet materiale bestående blant annet av flere ulike typer kvarts, kvartsitt, skifer og flint. En foreløpig tolkning av lokaliteten er at den kan knyttes til intensiv jakt, fiske og fangst, dette er blant annet basert på funn av flere skiferspisser i prøverutene.

Vi fortsetter gravingen her noen dager og kan bare se fram til hva som venter oss i soldet.


Kommentarer


Ragnhild Taraldset
08.08.2016

Dette er fra min barndoms rike.  Spennende.  Skulle gjerne ha vært med!

Beste hilsen

RagnhildLegg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.