Utgravingsprosjekt Vinstravassdraget

Båtstøer og naust i fjellet?

18.06.13
Av Redaksjonen
Arkeolog Elling Utvik Wammer bruker metalldetektor i båtstøen for å finne eventuelle jernnagler eller andre daterbare gjenstander. Foto: Charlotte Melsom/NMM.

Arkeolog Elling Utvik Wammer bruker metalldetektor i båtstøen for å finne eventuelle jernnagler eller andre daterbare gjenstander. Foto: Charlotte Melsom/NMM.

Tekst: Charlotte Melsom (NMM)

I strandsonen langs de aller fleste innlandsvann ligger det nausttufter og båtstøer fra ulike tidsperioder. Norsk Maritimt Museum har nettopp startet registreringer av slike kulturminner i Vinstravassdraget for å avdekke ny kunnskap om ferdselen på vannene.

Siden båtstøer ofte er lite bearbeidet kan det være utfordrende å oppdage dem i terrenget. Erosjon og is i reguleringssonen kan også ha bidratt til at stein har blitt flyttet fra kanten og inn i støen slik at konstruksjonen er ødelagt. Felles for båtstøer og naust er at de har endret seg lite gjennom historien, og de kan følgelig være vanskelige å datere.

I Vinstravassdraget vil anleggenes beliggenhet i forhold til opprinnelig strandlinje før reguleringen være en indikasjon på når de var i bruk. Størrelsen på båtstøen kan også være et daterende trekk. Man antar at båtstøer fra jernalder og middelalder kan ha vært noe smalere enn de fra etterreformatorisk tid. Dette kan bl.a. skyldes at de eldste båttypene i innlandet var både kortere og smalere enn de vi kjenner til i dag.

Undersøkelser bl.a. på Hardangervidda setter båtstøer i forbindelse med jakt på elg og rein. Båtene kunnen brukes til å drive dyrene ut i vannet eller inn mot boplassene der det lå jegere og ventet. Funn av båtstøer ved boplasser, ledegjerder og fangstgroper vil kunne tyde på at båten spilte en strategisk rolle under storviltjakten langs Vinstravassdraget.

I forrige uke ble båtstøen på bildet påvist på nordsiden av Bygdin. Båtstøen ligger rett nedenfor en steinbu ved det som kan ha vært et tilholdssted for fiske- og fangstfolk med kontinuitet langt tilbake i tid. Støen er lokalisert riktig i forhold til den opprinnelige strandlinjen.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.