Utgravingsprosjekt

Vinstravassdraget


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013 - 2016


Om prosjektet

I fire år, fra 2013-2016 skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i Vinstravassdraget. Norsk Maritimt Museum konsentrerer sin del rundt temaet ferdsel og bruk av båt. Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune samarbeider om temaer knyttet til jakt og fangst av storvilt.

De lange og smale vannene danner en naturlig ferdselsvei mellom øst og vest. Samtidig utgjør vannene sperrer for rein og elg som trekker mellom sommer- og vinterbeiter, slik at det dannes flaskehalser for viltet.

Vannene som skal undersøkes er Bygdin (1056 moh), Vinstre (1030 moh), Kaldfjorden (1019 moh), Øyangen (998 moh), Nedre Heimdalsvatn (1052 moh) og Olstappen (668 moh).