Utgravingsprosjekt

Vigstein


Sted: Nannestad, Akershus
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Christian Løchsen Rødsrud

Tidsrom: juni, 2019


Om prosjektet

Bosetningsspor fra jernalder