Utgravingsprosjekt

Vereide


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Synfaring av gravrøyser høsten 2013
Digital oppmåling av gravrøyser våren 2014