Utgravingsprosjekt

Ve søndre og Holm (Skarsløkka deponi)


Sted: Sande, Vestfold

Kontaktperson: Per Åke Persson

Tidsrom: Vår/sommer, 2018


Om prosjektet

2 steinalderlokaliteter