Utgravingsprosjekt

Vardafjellet


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hilde Fyllingen

Tidsrom: 16.07-03.08, 2018


Om prosjektet

I løpet av 3 korte uker i sommer skal vi undersøke bosetningspor fra eldre jernalder på Vardafjellet  øst i Sandnes kommune. Lokaliteten ligger i et dalføre like ved det store gårdsanlegget på Leigvam og undersøkelsene utføres i forbindelse med anleggsvei til vindkraftverk.